Vyšetření děložního čípku

Vyšetření děložního čípku, Papanicolaoův (PAP) test, je součástí základního gynekologického vyšetření. Slouží k hodnocení buněčných změn na děložním hrdle v rámci prevence nádorů.

Každá žena by měla podstoupit preventivní gynekologickou prohlídku pravidelně alespoň jednou ročně. PAP test se provádí obvykle po zahájení pohlavního života a následně pravidelně celý život. Frekvence vyšetření se doporučuje jednou ročně až jednou za dva roky podle věku a rizikových faktorů.

Pravidelné preventivní kontroly přispívají k udržení Vašeho zdraví Vyšetření umožní včas odhalit změny na Vašem děložním čípku.

Stěr z děložního hrdla se provádí vatovým tamponem. K hodnocení vzorku je třeba podložní sklíčko, mikroskop a speciální barvivo.

Příprava a průběh vyšetření
Příprava je stejná jako při běžné gynekologické prohlídce. Vyšetření se provádí mimo dobu menstruačního krvácení. 24 hodin před vyšetřením byste si neměla vyplachovat pochvu, používat tampony ani žádné vaginální léky.

Po odebrání anamnézy a běžném gynekologickém vyšetření zrcadly lékař ženě postupně zavede do pochvy několik špejlí se smotkem vaty nebo speciální kartáčky. Provede stěry z děložního čípku a vstupu do děložního kanálu. Odběry v žádném případě nebolí. Trvají jen několik sekund.

Příprava a vyhodnocení cytologického vyšetření trvá asi 1 týden.