Gynamb Chrudim

Vážené klientky,

v rámci časné diagnostiky nádoru čípku děložního zavádíme diagnostiku HPV na Vaši vlastní žádost. Pokud budete mít zájem získat více informací, poradit se a případně toto cílené vyšetření absolvovat, obratte se na naše lékaře. Cena za vyšetření je 1 000Kč.

 

Všichni zaměstnanci GYNAMB CHRUDIM poskytují kvalitní gynekologickou péči, a to jak po stránce odborné – s využitím moderního přístrojového vybavení, tak po stránce komunikační – naším cílem je nabídnout vysoce odbornou péči v příjemném prostředí a bez zbytečného čekání.


Jsme moc rád, že kladně hodnotíte naše služby a komunikaci lékařů i sestřiček. je to pro nás závazek.

Stále probíhají předporodní školení pod vedení MUDr, Filipové a sestřičky Vlasty Antošové. Stačí, když se objednáte na tel.: 724 600 777 či na emailu: ordinace-palackeho@gynambchrudim.cz, a to u paní Vlasty Antošové.


Kursy se konají každé úterý v čekárně gynekologické ordinace GYNAMB CHRUDIM (budova staré polikliniky) Palackého 165, Chrudim, 1. patro od 12,30 do 14:00

V případě potřeby či preventivního vyšetření jsem pro Vás připraveni v našich obvyklých ordinačních hodinách v obou ordinacích.

Doporučujeme Vám, aby jste se předem objednali telefonicky. Budeme tak schopni zajistit maximální možnou péči v odpovídajícím čase a rozsahu.

 

Více v odkazu ordinační hodiny.


Naše služby

Gynekologická péče

 • preventivní gynekologické prohlídky – péči zaměřenou na předcházení vzniku vážných onemocnění
 • léčení akutních či chronických gynekologických onemocnění
 • péče o ženy v klimakteriu
 • konzultační činnost v oblasti antikoncepce
 • řešení problémů s únikem moči
 • základní léčba neplodnosti
 • ultrazvuková diagnostika gynekologických nálezů
 • očkování – ochrana proti rakovině děložního čípku
 • drobné chirurgické zákroky
 • diagnostika náhlého úniku moči a inkontinence

Komplexní péče o těhotné ženy

 • prenatální ultrazvuk včetně diagnostiky vrozených vývojových vad
 • kardiotokografické monitorování ozev plodu ke konci těhotenství
 • možnost foto ultrazvuku
 • možnost  DVD nahrávky ultrazvuku
 • určení pohlaví plodu
 • přítomnost partnera nebo člena rodiny při vyšetření

Máme zajištěnu návaznost naší péče na přední pražskou Gynekologicko-porodnickou kliniku ÚPMD v Praze, na Chrudimskou nemocnici, a.s., a Pardubickou krajskou nemocnici, a.s.