Kurs přípravy k porodu

Náplní kursu je seznámení se s fázemi a mechanismem porodu, možnostmi
úlevových poloh, prací s bolestí, porodními polohami, poporodní
adaptací, kojením a případnými potížemi a jejich možnými řešeními, specifikem
šestinedělí, péčí o miminko v praxi. Kurs se skládá ze 4 lekcí trvajících
45 minut, které vede zkušená lékařka MUDr. Jana Filipová a laktační
poradkyně Bc. Vlasta Antošová. Do kursu je nutné se objednat.

Ordinace GYNAMB CHRUDIM, s.r.o., MUDr. Jana Filipová, Palackého 165, Chrudim
tel.: 469 638 923, email: ordinace-palackeho@gynambchrudim.cz