Klimakterium

Obvykle ve věku 45–50 let nastávají u žen hormonální změny, které se projeví svým působením na celý organismus. Menopauza není nemoc, je to přirozený jev v životě ženy. Je to delší proces postupných změn v hladinách ženských hormonů, který neproběhne ze dne na den, ale trvá roky. Začne tehdy, když organismus ženy zpomalí a sníží produkci estrogenu a progesteronu, ženských pohlavních hormonů. Pohlavní hormony zasahují více či méně do většiny řídících funkcí těla. Většina orgánů závislých na hormonální regulaci je najednou bez dostatečného velení, začíná chybět pravidelná regulace a funkce těchto orgánů se mění.

Dochází k poruchám menstruačního cyklu. Ten může být nepravidelný, menstruace trvají různě dlouho a mají různou sílu. S postupem času se pak menstruace úplně zastavuje, dochází k menopauze.

Dalším typickým příznakem jsou návaly tepla. Kolísající hladiny hormonů vedou k pocitům horka, napětí, návalům, slabostem. Mnohdy se objevuje kolísání krevního tlaku, provázené bolestmi hlavy nebo pocity malátnosti a únavy. Protože i mozkové funkce jsou ovlivněny hladinami hormonů, může u ženy v přechodu docházet ke stavům podrážděnosti, nespavosti, nervozity, neklidu, ke změnám nálady.

Významným problémem je nárůst výskytu cévních a srdečních onemocnění u žen v menopauze, zejména ischemické srdeční choroby.

Vliv menopauzy na reprodukční orgány ženy vede k výskytu častějších bakteriálních infekcí a zánětů, můžou být přítomny nepříjemné pocity a bolest při močení, nepředvídatelný únik moči, zmenšování a ztráta pružnosti prsů.

Dalším faktorem spojeným s menopauzou je změna procesu ukládání tuku. Ten se začíná hromadit i mimo své typické lokalizace a významně přibývá žen obézních. Se zvýšeným ukládáním tuků souvisí i častý vzestup hladin cholesterolu a ostatních tuků v krvi, což zvyšuje riziko srdečních a cévních onemocnění.

Velkým problémem spojeným s přechodem je změna v kvalitě kostí. V důsledku hormonálních změn dochází k úbytku celkové kostní hmoty. Jejich odvápnění se může vyvinout až v řídnutí kostí, tzv. osteoporózu. S tím jsou spojené bolesti zad, nosných kostí, končetin apod. Tyto bolesti jsou značně obtěžující, dlouhodobé, špatně ovlivnitelné. Pokud není osteoporóza včas a správně léčena, může dojít v dalším průběhu až ke vzniku tzv. patologických zlomenin při pádech, které by za normálních okolností nevznikly.

Více na www.ordinace.cz