Ultrazvukové vyšetření nad rámec screeningu na vlastní žádost

Vycházíme vstříc mnoha přáním našich stávajících těhotných klientek, a zejména jejich partnerů. Ve druhém trimestru je možné sjednat osobní
návštěvu v naší ordinaci na adrese Fibichova 41, MUDr. Karel Helcl. 
Po celou dobu může být přítomen i partner, kterému lékař vysvětluje
průběh vyšetření a během něj Vás orientuje.

Vyšetření probíhá:

Ordinace GYNAMB CHRUDIM s.r.o., MUDr. Karel Helcl, Fibichova 41, Chrudim
tel.: 
 469 638 923, email: ordinace-fibichova@gynambchrudim.cz