S těmito zdravotními pojišťovnami máme uzavřeny smlouvy

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR