Základní léčba neplodnosti

Žena resp. pár by měl vyhledat pomoc naší ordinace i v případě, že při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění do jednoho roku.

Pro početí potomka je třeba dobrý zdravotní stav jak na straně ženy, tak i jejího partnera.

Faktory spojené s životním stylem, které ovlivňují plodnost mužů i žen, jsou nadměrná konzumace alkoholu, kouření, negativní působení některých léků, stres, špatná výživa, přílišná fyzická zátěž a infekce přenosnými pohlavními chorobami.

Příčiny neplodnosti
Neplodnost žen nejčastěji způsobují:

  • poruchy ovulace, které bývají spojeny s hormonálními poruchami
  • anatomické problémy – srůsty vejcovodů nebo abnormality dělohy
  • endometrióza – uložení děložní sliznice mimo dělohu
  • infekce a imunologické problémy – ovlivňují kvalitu vajíček, proces oplození a těhotenské ztráty

Genetickou příčinou neplodnosti mužů i žen mohou být také poruchy chromozomů. Tyto chromozomální odchylky např. způsobují poruchy oplození nebo předčasné těhotenské ztráty.

Vliv psychiky na početí
Velkou roli v dosažení těhotenství hraje psychický stav partnerů. Přílišná snaha o dosažení těhotenství je spojena se stresem, který má na případné početí negativní vliv.

V posledních dvou desetiletích byl dosažen značný pokrok v diagnostice i v léčbě neplodnosti. Zatímco v některých případech postačí jednoduchá léčba, pro indikované případy je v současnosti dostupná léčba pomocí metod asistované reprodukce.