Ultrazvukové vyšetření v 1. trimestru

Novinka: 

Prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad u plodu

Toto vyšetření má za cíl zvýšit Vaši jistotu, že Vaše děťátko

v kombinaci s laboratorním biochemickým vyšetřením Vašeho séra
bude z pohledu výskytu genetické vady v pořádku.

MUDr. Karel Helcl je vyškolen v této diagnostické
metodě prostřednictvím mezinárodně uznávaných vzdělávacích center.
Tento tzv. prvotrimestrální ultrazvukový screening přináší mnoho výhod.
Mezi tyto výhody patří potvrzení životaschopnosti plodu, přesné da-
tování délky těhotenství, včasnou diagnostiku velkých defektů plodu a zjištění vícečetných těhotenství.
Měřítkem kvality je standard, kdy každý lékař, který provádí ultrazvuková vyšetření v 11.–13. týdnu těhotenství je proškolen odpovídajícím způsobem. Současně
je výsledek jeho práce pravidelně hodnocen a auditován. Garantem
tohoto školení a auditu je The Fetal Medicine Foundation, která zavedením
certifikace zajišťuje vysoký standard ultrazvukových vyšetření
na mezinárodní úrovni. Certifikát s názvem „Certificate of Competence
in the 11–13 weeks scan“ je udělován pouze těm lékařům, kteří
jsou schopni provádět tato vyšetření s odpovídající kvalitou a prokáží
dobré znalosti diagnostických znaků a řešení patologických stavů zjištěných
touto metodou.

Princip metody
V roce 2001 bylo zjištěno, že specializovaným ultrazvukovým vyšetřením
v prvním trimestru – tedy mezi 11.–13 týdnem těhotenství, lze odhalit
s vysokou pravděpodobností genetickou vývojovou vadu plodu.
Toto vyšetření je doprovázeno biochemickým vyšetřením.

Biochemické vyšetření realizujeme ve spolupráci s biochemickou laboratoří
Ing. Dufka v Chrudimi, kde se zpracuje odebraný vzorek Vašeho
séra. Hodnoty z krve a ultrazvukového vyšetření poté zpracuje
akreditovaná genetická laboratoř RNDr. Bělobrádkové v Pardubicích.
Výsledek rizika možnosti postižení Vašeho plodu se dozvíte telefonicky
přímo v genetické ordinaci. Další postup závisí na výsledku vyšetření.
Při nízkém riziku není potřeba dalších speciálních vyšetření a provede
se „jen“ ultrazvukový screening ve 2. a 3. trimestru, tedy okolo
20.–22. týdne a 30.–32. týdne těhotenství. V případě vysokého rizika je
ženám doporučováno invazivní vyšetření – většinou odběr plodové
vody (amnicentéza), event. odběr vzorků z placenty tzv. biopsie choria –
Vyšetření provádíme mimo běžné ordinační hodiny a je potřeba se individuálně objednat.

Naše ambulance nabízí toto speciální vyšetření i všem pacientkám
z jiných gynekologických ordinací. Stačí se jen informovat u svého
gynekologa. Objednání je možné na tel.:  469 638 923 či na emailu: ordinace-fibichova@gynambchrudim.cz.

Vyšetření nehradí zdravotní pojišťovna a trvá celkem 20–30 minut.