Popis vyšetření obtíží spojených s únikem moči

Urodynamické vyšetření slouží ke zhodnocení funkce dolních močových cest. Vlastní vyšetření se zahajuje provedením uroflowmetrie. Jde o močení do improvizovaného WC a následné vyhodnocení křivky zobrazující průběh močení počítačem.

Poté vyšetření pokračuje plnicí a mikční cystometrií. Toto vyšetření spočívá v zavedení tenké cévky do močového měchýře a druhé cévky do konečníku. Přístroj měří tlakové parametry během plnění močového měchýře sterilní tekutinou.

Profilometrie spočívá ve vytahování speciální tenké cévky z močového měchýře a měřením tlakových poměrů močové trubice.

Cílem je zhodnocení všech měřitelných funkcí močového měchýře a močové trubice jak během plnění měchýře tekutinou, tak během močení. Správně provedené vyšetření pomůže diagnostikovat pravou příčinu potíží a umožní včasné zahájení odpovídající léčby.

Vyšetření hradí všechny smluvní zdravotní pojišťovny. Objednat se lze na tel.: 724 600 777 do ordinace MUDr. Jany Filipové.