Standardní ultrazvuková vyšetření

1. ULTRAZVUKOVÝ SCREENING VE 2. TRIMESTRU
(20.–
22. týden těhotenství)

2. ULTRAZVUKOVÝ SCREENING VE 3. TRIMESTRU
(30.–
32. týden těhotenství)

Cílem obou vyšetření je stanovit počet a vitalitu plodů, biometrii plodu,
uložení plodu, somatoanatomii plodu (vrozené vady, ultrazvukové
markery), množství plodové vody, lokalizaci a morfologii placenty,
event. délku a tvar děložního hrdla.
Provádíme je v rámci běžné ordinační doby bez přítomnosti partnera.
Vyšetření v plném rozsahu hradí zdravotní pojišťovny.